บริการรับสร้างบ้าน

บริการรับสร้างบ้าน

บริการรับสร้างบ้าน

สำหรับบริการรับสร้างจะเป็นบริการรับสร้างบนที่ดินของผู้ว่าจ้างตามแบบแปลนที่ตกลงกัน เป็นเหมือนการสั่งสร้าง บริการนี้จะมีราคาที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับรูปแบบบ้านและวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง การสร้างบ้านในลักษณะมีข้อดีหลายอย่าง แต่ก็มีข้อเสียด้วยเช่นกัน ซึ่งพอจะสรุปได้ดังนี้

ข้อดีในการเลือกใช้บริการรับสร้างบ้าน
1. ได้แบบบ้านตามที่ต้องการ ปัจจุบันบริษัทรับสร้างบ้านหลายแห่งจะมีแบบบ้านให้เราสามารถเลือกได้ตามความต้องการ และตามงบประมาณที่เราตั้งไว้ ทำให้งบในการสร้างไม่บานปลาย
2. สามารถเลือกสีสันได้ตามความต้องการ หรือถ้าอยากดัดแปลงก็สามารถตกลงกันได้ จะต่างจากบ้านจัดสรรที่สามารถเข้าไปอยู่ได้เลยก็จริง แต่ในบ้างครั้งเราจะไม่สามารถเลือกวัสดุที่ใช้และดัดแปลงแบบได้อย่างที่ต้องการ

ข้อเสียในการเลือกใช้บริการรับสร้างบ้าน
1. ไม่สามารถเข้าอยู่ได้ทันที และบางครั้งระยะเวลาในก่อสร้างอาจจะนานไปกว่าที่ตกลงกันไว้ ในกรณีนี้ควรมีการทำสัญญากันให้เรียบร้อย และอาจคิดค่าปรับถ้าเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนด เพื่อเป็นการกระตุ้นผู้รับเหมาให้ทำงานเสร็จตามระยะเวลาที่ตกลงกัน
2. ถ้าได้ผู้รับเหมาที่ไม่มีฝีมือจริง บ้านที่สร้างเสร็จแล้วอาจเกิดปัญหาขึ้น เช่น มีรอยแตกร้าว น้ำรั่วซึม ส่วนหนึ่งส่วนใดเกิดชำรุดในเวลาอันสั้น เป็นต้น

เมื่อทราบกันแบบนี้แล้วก่อนทำการสร้างบ้าน ควรพิจารณาเลือกจ้างผู้รับเหมาที่มีฝีมือเป็นที่ยอมรับ เพื่อให้บ้านในฝันของคุณเสร็จสมบูรณ์ในรูปแบบที่คุณต้องการ

Leave a Reply